Mp3 Free Songs

Just another WordPress site

Deva Ho Deva Ganpati Deva Mangalam Ganesham – Ganesha Bhajan

Deva Ho Deva Ganpati Deva Mangalam Ganesham – Ganesha Bhajan

 

Mangalam Mangalam Ganesham
Mangalam Mangalam
Deva Ganpati Deva Ganpati Deva
Ganpati Deva
Mangalam Mangalam Ganesham
Mangalam Mangalam

Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham
Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak
Mangalam Ganeshaa
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham

Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak
Mangalam Ganeshaa
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham

Tu Hi Aadi Tu Hi Hai Ant
Deva Mahima Teri Anant
Gajananan Bhut Ganadhi
Devitam Uma Shutam
Shav Vinash Kare Kam

Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham
Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak
Mangalam Ganeshaa
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham

Tu Hi Shakti Tu Hi Vidhan
Deva Tu Hi Ved Puran
Gajananam Bhut Ganadhi Sevitam
Uma Shutam Shav Vinash Kare Kam

Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham
Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak
Mangalam Ganeshaa
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham

Mp3 Free Songs © 2016 Frontier Theme