Mp3 Free Songs

Just another WordPress site

Madho Hum Aise Tu Aisa – Shabad Kirtan Lyrics

Madho Hum Aise Tu Aisa is a Shabad Kirtan Bhajan which is widely known among many devotees of Shabad Kirtan.

Madho Hum Aise Tu Aisa
Hum Paapi Tum Paap Khandan
Neeko Thakur Jaisa

Madho Hum Aise Tu Aisa
Hum Paapi Tum Paap Khandan
Neeko Thakur Jaisa

Hum Maile Tum Ujal Karte
Hum Nirgun Tu Data
Hum Murakh Tum Chatar Sayane
Tu Sarva Kala Ka Gyata

Madho Hum Aise Tu Aisa

Tum Sab Saaje Saaj Nivaje
Jiyo Pind De Praana
Nirgun Aur Gun Nahi Koi
Tum Daan Deyo Meharbana

Madho Hum Aise Tu Aisa
Hum Paapi Tum Paap Khandan
Neeko Thakur Jaisa

Madho Hum Aise Tu Aisa

Tum Karo Bhala Hum Bhalo Naa Jaane
Tum Sada Sada Dayala
Tum Sukh Dayi Purakh Vidhate

Tum Rakho Apne Bala
Madho Hum Aise Tu Aisa

Tum Nidhan Atal Sultan
Jeev Jant Sab Saaje
Kaho Nanak Hum Aehe Hawala
Rakh Santan Ke Paache

Madho Hum Aise Tu Aesa
Hum Paapi Tum Paap Khandan
Neeko Thakur Jaisa

Mp3 Free Songs © 2016 Frontier Theme