Mp3 Free Songs

Just another WordPress site

Mann Mast Hua Phir Kya Bole – Kabir Bhajan Lyrics

Mann Mast Hua Phir Kya Bole is a Kabir Bhajan which is a quite popular in many of the spiritual and religious devotees. Mann Mast Hua Phir Kya Bole is a hindu religion based bhajan or devotional song.

Other categories of Kabir Bhajan are Kabir Bhajan, Bhakti Songs, Devotional Songs.

Aa Aa Aa
Aiji Boond Pada Dariyab Mein
Sabkoi Koi Janat Hai
Samundra Samana Bund Ne
Jaane Bhi Na Koi
Jaane Bhi Na Koi
Hey Re
Jaane Bhi Na Koi

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kya Bole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kya Bole
Hey Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole

Heera Paya Bandh Gathariya
Heera Paya Bandh Gathariya
Baar Baar Vako Kyu Khole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kyu Bole
Hey Mast Hua Phir Kya Bole
Bhai Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole

Halki Thi Jab Chadi Tarajoo
Halki Thi Jab Chadi Tarajoo
Poori Bhayi Tab Kya Tole
Poori Bhayi Tab Kya Tole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kyu Bole
Hey Mast Hua Phir Kya Bole
Bhai Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole

Surat Balan Bhayee Matwali
Surat Balan Bhayee Matwali
Bhai Madwa Pee Gayi An Tole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kyu Bole
Hey Mast Hua Phir Kya Bole
Bhai Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole

Hansa Paave Maansarovar
Hansa Paaye Maansarovar
Taal Talaiya Mein Kyu Dole
Taal Talaiya Mein Kyu Dole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kyu Bole
Hey Mast Hua Phir Kya Bole
Bhai Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole

Kahe Kabir Suno Bhai Sadho
Kahe Kabir Suno Bhai Sadho
Hey Sahib Milgaya Bin Bole
Hey Sahib Milgaya Bin Bole

Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Kya Bole Phir Kyu Bole
Hey Mast Hua Phir Kya Bole
Bhai Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole
Mann Mast Hua Phir Kya Bole

Hari Bol
Kabir Maharaj Ki Jai
Bolo Sachedarbar Ki Jai

Mp3 Free Songs © 2016 Frontier Theme