Mp3 Free Songs

Just another WordPress site

Shiv Pushpanjali Mantra – Shiv Mantra Lyrics

Shiv Pushpanjali Mantra is a Lord Shiva Mantras which is popular amongst the many devotees of Lord Shiva. Shiv Pushpanjali Mantra is a hindu traditional mantras. This Shiv Mantra is sung by Shri Rameshbhai Ojha.

Other categories of Lord Shiva Mantras are Shiv Mantra, Shiva, Shiv Bhajan, God Shiva, Download Free Bhajans.

Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||

Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||

Mangalam Bhagwan Shambhu
Mangalam Rishibdhwaja |
Maganlam Parvati Natho
Mangalay Tano Hari ||

Sarva Mangala Mangalye
Shive sarvartha sadhike |
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namostute ||

Ath Mantra Pushpanjali

Mp3 Free Songs © 2016 Frontier Theme