Mp3 Free Songs

Just another WordPress site

Ya Devi Sarva Bhuteshu Maa Durga Mantra – Durga Maa Bhajan Lyrics

Ya Devi Sarva Bhuteshu Maa Durga Mantra is a Maa Durga Bhajan which is a pretty famous among many devotees of Maa Durga. Ya Devi Sarva Bhuteshu Maa Durga Mantra is a hindu spiritual bhajan. This Durga Maa Bhajan is sung by Ram Shankar.

Maa Durga Bhajan can be categorised under Durga Maa Bhajan, Durga, Durga Puja, Durga Maa, Goddess Durga.

Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Vishnu – Maayeti Sadbita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu – Mayeti Sadbita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti – Roopen Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Bhakti – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Maatra – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Shaanti – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Daya -Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Shraddha – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajja – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Jaati – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra – Roopena samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah

Mp3 Free Songs © 2016 Frontier Theme